Uitgelicht

Vijf jaar Stadsdorp De Pijp. Welkom!

Bezoekers op de website van Stadsdorp De Pijp: Welkom!

Op 18 mei vierde Stadsdorp De Pijp, dat vijf jaar geleden de vereniging opgericht is. We zijn toen begonnen als een vereniging voor met name 50+-ers, maar deze leeftijdsgrens hebben we dit jaar afgeschaft. We willen graag samen met jongere buurtbewoners nagaan, hoe we ook voor en met hen invulling hieraan kunnen geven.

Stadsdorp De Pijp is een vereniging van wijkbewoners, die elkaar graag beter willen leren kennen. Het is leuk om iets samen te doen, maar ook goed om elkaar te kunnen helpen als dat nodig is. Daarvoor organiseren wij allerlei activiteiten. Lees verder “Vijf jaar Stadsdorp De Pijp. Welkom!”

Agenda december 2019

Vrijdag 6 december, 11.00 uur
Koffie bij BOCA’s (Sarphatipark 4)

Zaterdag 7 december, 10.30 uur
Cryptogram bij Café Krull (Sarphatipark 2)

Dinsdag 10 november, 19.00 uur
Kerstversieringen maken, 19.00 uur
in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag 14 december, 20:00 – 22:30 uur
Dansen in Buurtgebouw HdK (Henrick de Keijserplein 45)

Er is geen Inloop in december!

Zaterdag 28 november, 20:00 – 22:30 uur
Dansen in Buurtgebouw HdK (Henrick de Keijserplein 45)

en reserveer vast:
Dinsdag 14 januari, 18:00 uur
Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel
in buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)

Overige activiteiten en tips

Ga voor meer informatie over onderstaande activiteiten en andere tips naar pagina TIPS of klik op de datum.

10 oktober 2019:
Start Lotgenotengroep rouw in Huis van de Wijk Rivierenbuurt (Kennedylaan 142).

15 oktober, 19.30 uur:
Docu over Harry, Tiny en Sonja, die vanuit een instelling voor Beschermd Wonen terecht komen in een complex voor 55+.
Huis van de Wijk Rivierenbuurt (Kennedylaan 142)

Klik hier voor de Tips over computergebruik.