Vijf jaar Stadsdorp De Pijp. Welkom!

Bezoekers op de website van Stadsdorp De Pijp: Welkom!

Op 18 mei vierde Stadsdorp De Pijp, dat vijf jaar geleden de vereniging opgericht is. We zijn toen begonnen als een vereniging voor met name 50+-ers, maar deze leeftijdsgrens hebben we dit jaar afgeschaft. We willen graag samen met jongere buurtbewoners nagaan, hoe we ook voor en met hen invulling hieraan kunnen geven.

Stadsdorp De Pijp is een vereniging van wijkbewoners, die elkaar graag beter willen leren kennen. Het is leuk om iets samen te doen, maar ook goed om elkaar te kunnen helpen als dat nodig is. Daarvoor organiseren wij allerlei activiteiten.

  • Als leden soms hulp nodig hebben voor een klusje of voor boodschappen of zoiets, dan kunnen ze daarvoor terecht bij hun binnenbuurt of dee werkgroep Vraag & Aanbod.
  • Hebben leden tips, adviezen of vragen voor elkaar, dan kunnen ze die kwijt bij de Tips op de website
  • De werkgroep thema-avonden organiseert avonden over De Pijp, ouderenhuisvesting, zorg en andere interessante onderwerpen.
  • Maandelijks is er een Inloop en 4x in het jaar een feest.
  • Ons Stadsdorp stimuleert de oprichting van een logeerhuis. Een logeerhuis maakt het beter mogelijk dat mensen in hun eigen buurt revalideren.
  • We zijn een gesprekspartner voor de gemeente Amsterdam m.b.t. zorg en wonen in samenwerking met andere stadsdorpen.
  • Leden organiseren zelf activiteiten, zoals Wandelen, Lezen, Koffieochtend, Cryptogrammen, Filmmiddag.
  • Er zijn vier Binnenbuurten. Zij organiseren maandelijks een bijeenkomst.
  • Maandelijks verschijnt een Nieuwsbrief. (Klik hier voor de laatst verschenen nieuwsbrieven).

Kom eens langs op onze maandelijkse Inloop op de laatste woensdag van de maand in de Buurman (Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan, 17.00 uur). Meld je aan als belangstellende, dan krijg je onze eerstvolgende Nieuwsbrief toegestuurd en uitnodigingen voor bijeenkomsten in de komende maand. Klik hier op ons e-mail adres of per telefoon: 06-87169505.

Wil je meteen lid worden van ons Stadsdorp klik dan hier op het aanmeldingsformulier.