Overige activiteiten en tips

Ga voor meer informatie over onderstaande activiteiten en andere tips naar pagina TIPS of klik op de datum.

10 oktober 2019:
Start Lotgenotengroep rouw in Huis van de Wijk Rivierenbuurt (Kennedylaan 142).

15 oktober, 19.30 uur:
Docu over Harry, Tiny en Sonja, die vanuit een instelling voor Beschermd Wonen terecht komen in een complex voor 55+.
Huis van de Wijk Rivierenbuurt (Kennedylaan 142)

Klik hier voor de Tips over computergebruik.