Agenda augustus 2021

Klik hier voor een kalender-overzicht per maand of jaar: activiteiten Stadsdorp De Pijp

Veel vaste activiteiten zoals thema-bijeenkomsten en feesten zijn in verband met het Corona-virus tot nader order afgelast. De maandelijkse Inloop vindt plaats met in achtneming van de geldende corona-maaregelen.

De binnenbuurten regelen hun eigen biieenkomsten. Let op, hiervan ontvang je apart een e-mail bericht.