Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden

Heb je belangstelling om lid te worden van Stadsdorp de Pijp meld je dan aan via onderstaand formulier of vraag telefonisch een aanmeldingsformulier aan: 06-39860140.
Indien meerdere personen op hetzelfde adres, graag een aanmelding per persoon.
Dit formulier gaat als e-mail bericht naar de Leden-administratie. Zij behandelt de aanmelding.

Adres-, telefoon- en mailgegevens worden opgeslagen in een beveiligde leden-administratie en kunnen beschikbaar worden gesteld aan mede-stadsdorpers bij het organiseren van activiteiten. Naam, telefoon en e-mail adres zijn voor alle leden op een afgeschermd deel op de website te raadplegen. Je kunt te allen tijde inzicht in de opgeslagen gegevens vragen of verbeteringen laten aanbrengen.

Voor de portrettengalerij van de leden maken we van ieder lid een foto, indien je daar toestemming voor geeft. Deze foto is gekoppeld aan de ledenlijst en enkel voor leden op een afgeschermd deel van de website te bekijken.

De kosten van het lidmaatschap bedragen voor 2022 € 22 per lid, voor leden met een Stadspas met groene stip € 16,50.

Een WordPress.com website.