Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Stadsdorp de Pijp wordt gevormd door de stuurgroep:

Voorzitter/secretaris:
Titia van Grol

Secretaris/verslaglegging:
Anna Terpstra

Penningmeester:
Pieter Jans

Leden:
Miep van Dam (binnenbuurt Nieuwe Pijp Links)
Yol Köster (binnenbuurt Oude Pijp)
Riet Lenders (werkgroep Thema-Avonden)
Anna Minter (werkgroep Communicatie)
open (werkgroep Inloop en Evenementen)
Ina Ree (binnenbuurt Nieuwe Pijp Midden)
Christien Visch (binnenbuurt Nieuwe Pijp Zuid-Oost)

Ondersteuning voor de boekhouding en ledenadministratie:
Willy Bloem

Het bestuur is telefonisch bereikbaar op nummer: 06 878169505 of via e-mail: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com.