Hoe werkt het?

Hoe werkt VRAAG en AANBOD?

 • Het lidmaatschap van Stadsdorp De Pijp is een voorwaarde om mee te doen aan Vraag en Aanbod. U kunt lid worden door dit aanmeldingsformulier in te vullen.
 • U kunt op meerdere manieren uw Vraag of Aanbod aan ons doorgeven. Mondeling of via een kaartje op het prikbord tijdens (inloop)bijeenkomsten, schriftelijk via deze website of via email en ook nog telefonisch (zie onderaan deze pagina).
 • Wij adviseren en helpen mee tot er een eerste afspraak is gemaakt. Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de Stadsdorpers tussen wie de afspraak tot stand is gekomen.
 • We zijn heel secuur met privacy en geven alleen met uw goedvinden uw telefoonnummer en/of e-mailadres aan een ander.
 • In het Stadsdorp gaat het om hand- en spandiensten en niet om professionele zorg. Het principe is dat alle activiteiten plaats vinden met gesloten beurs en op basis van wederkerigheid. Als iemand iets voor u doet, kunt u misschien weer iets doen voor een andere stadsdorper.
 • Maak vooraf afspraken over eventuele bijkomende kosten.
 • Het Stadsdorp is niet aansprakelijk voor schade.
 • Elke Stadsdorper is verzekerd op het moment dat hij of zij voor het Stadsdorp vrijwilligerswerk verricht. Deze verzekering geldt alleen voor het vrijwilligerswerk en wel in specifieke gevallen waar de eigen verzekering tekort schiet.

TIPS

 • Geef nooit persoonlijke gegevens aan iemand zoals bankgegevens, pincodes, burgerservice nummer, DigiD, kopie van paspoort of rijbewijs.
 • Doe ook geen geldzaken voor andere Stadsdorpers, bijvoorbeeld geld halen voor iemand. We verwijzen daarvoor naar de geldservice van de Burendienst van Combiwel in het Huis van de Wijk, 2e van der Helststraat 66.
 • Ontvang alleen mensen, met wie U van tevoren een afspraak hebt gemaakt.

Hier kunt u direct doorklikken naar de pagina ‘Vraag’ of de pagina ‘Aanbod’.

Werkgroep Vraag & Aanbod

Atie Praagman

E-mail: stadsdorpdepijp.vraagenaanbod@gmail.com

Telefoon: 06 39860140