Inloop in De Buurman

(Het Amstelhuis, Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)
Iedere laatste woensdag van de maand van 17:00 – 19:00 uur.

De Buurman

De Inloop is een gezellige, informele avond voor leden en belangstellende buurtbewoners waar u contact kunt leggen met andere stadsdorpers of vragen stellen. Op deze avonden is er iemand van de Stuurgroep aanwezig om nieuwe leden en belangstellenden nader te informeren.
U bent van harte welkom, alleen of met kennissen of buren.
Meer informatie via de werkgroep communicatie: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com.

Een WordPress.com website.