Jaarstukken

Hier onder staan de te openen links naar de jaarverslagen, financiële verslagen en begrotingen en beleidsplannen van ons stadsdorp.

2016

Beleidsvoornemens 2016, zoals besproken op de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2016: Beleidsvoornemens 2016

2015

Beleidsplannen 2015, zoals besproken op de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 april 2015: Beleidsvoornemens 2015
Jaarverslag 2015, vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2016: Jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag: jaarrekening 2015 en balans 31/12/2015 en begroting 2016.

2014

Beleidsvoornemens 2014, gepresenteerd op de oprichtingsvergadering d.d. 21 maart 2014:Beleidsvoornemens 2014
Beleidsprioriteiten, vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 5 november 2014: Beleidsprioriteiten 2014/2015
Jaarverslag, inclusief financieel verslag 2014 en begroting 2015: Jaarverslag 2014

Een WordPress.com website.