Vijf jaar Stadsdorp De Pijp

Vijf jaar Stadsdorp De Pijp

De Pijp is een bruisende wijk voor en van alle leeftijden en achtergronden. De kracht van generaties ligt hier aan ten grondslag. In een participatie maatschappij willen wij omzien naar elkaar. In een stadsdorp is de drempel lager om elkaar te kunnen ontmoeten.
Ook De Pijp kent haar eigen stadsdorp. Stadsdorp de Pijp telt op dit moment ca.150 leden van met name bewoners van boven de 50. Net als elders willen wij dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
In navolging van andere stadsdorpen hebben ook wij de leeftijdsgrens losgelaten. Ons stadsdorp transformeert daarmee in de komende jaren naar een organisatie voor alle leeftijden.

Het Stadsdorp de Pijp bestaat 5 jaar. Dit hebben wij zaterdag 18 mei j.l. in de Oranjekerk gevierd open dag en ’s avonds een feest voor leden.

De informatiemaerkt was gezellig druk. Het OpenPodium en de Veiling waren druk bezocht. We hebben al leuke reacties hierover ontvangen. De sfeer overdag en ’s avonds was heel goed. We hebben er weer nieuwe leden bij. En vooral was het leuk om veel leden hier te mogen ontmoeten.
Dank aan alle leden die zich hiervoor ingezet hebben!
De opbrengst van de veiling voor de Stichting HeenenWeer is ruim € 1000!
Kijk voor een impressie:

Een WordPress.com website.