Levenstestament

Op de Thema-avond van 14 februari 2017 hebben wij het onderwerp Levenstestament aan de orde gesteld. Mevrouw Mariette Hamaker, huisarts heeft dit onderwerp bij ons ingeleid.
Klik hier voor het verslag van Toon Springeling-Briggs: Naar het einde toe.

Tijdens deze thema-avond was er gelegenheid voor de aanwezigen om zich aan te melden voor een of meerdere vervolgbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten werden de diverse onderwerpen, die deel uit kunnen maken van een levenstestament, toegelicht door deskundigen. Natuurlijk was er ook volop gelegenheid om eigen vragen in te brengen.

Vervolgbijeenkomst nr. 1
Wensen en mogelijkheden voor wat betreft de (medische) zorg in de laatste levensfase.
Inleider: Mevrouw Mariette Hamaker, huisarts.
Klik hier voor meer informatie: Wensen en mogelijkheden voor (medische) zorg

Vervolgbijeenkomst nr. 2
Persoonlijke wensen betreffende mijn levenseinde.
Inleider: David Noordhoff, uitvaartbegeleider bij Zielhuis Uitvaart, Amsterdam.
Klik hier voor meer informatie: Persoonlijke wensen betreffende mijn levenseinde

Vervolgbijeenkomst nr.3
Wensen en mogelijkheden betreffende zakelijke belangen.
Inleider: Nono Schrader en collega’s van Confidente, Amsterdam.
Klik hier voor meer informatie: Wensen en mogelijkheden betreffende zakelijke belangen

Een WordPress.com website.