Mantelzorg

Mantelzorg is het zorgen voor iemand die langdurig ziek of hulpbehoevend is. Hierbij gaat het om zorg die minimaal drie maanden lang verleend wordt en/of minstens acht uur per week wordt geboden.

Ondersteuning voor mantelzorgers in Stadsdeel Zuid

Op de website van Voor Elkaar in Zuid is nu een pagina over mantelzorg. Oa.  Combiwel, Dynamo en PuurZuid hebben samen met andere organisaties hun aanbod op het gebied van ondersteuning bij mantelzorg gebundeld zodat alles terug te vinden is op 1 plek voor de bewoners van Zuid. Hiervan is overigens ook een mantelzorg bewaarkaart gemaakt die nu in herdruk is. De kaart zal ook  via de organisaties worden uitgedeeld aan de bewoners van Zuid.

Klik hier voor de pagina over mantelzorg in Stadsdeel Zuid

 

Gemeente Zorg en Ondersteuning Mantelzorg hier vind je informatie tips en links die de Gemeente Amsterdam je kan bieden:

 • Degene voor wie je zorgt, kan een aanvraag doen voor een parkeervergunning voor mantelzorgers . Als mantelzorger kunt je daarmee tegen bewonerstarief in de buurt van degene waarvoor je zorgt parkeren.
 • Heb je een laag inkomen en moet je minimaal 3 kilometer reizen naar je mantelzorgadres? Dan kun je een tegemoetkoming voor je reiskosten aanvragen. De vergoeding bestaat uit een maandelijks bedrag dat de gemeente op je OV-chipkaart stort. Kijk voor meer informatie  OV-vergoeding mantelzorgers. ·
 • De OV-Begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Met een OV-Begeleiderskaart reist een begeleider gratis mee. Onder openbaar vervoer wordt verstaan de openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten.Gemeente Amsterdam, het Sociaal Loket
  Als je op de home-pagina rechts klikt op ‘contact sociaal loket’ vind je onderaan de loketten per stadsdeel.
  Het sociaal loket helpt je op weg, bijvoorbeeld als je:
  · niet weet waar je hulp, advies of informatie kunt krijgen
  · gezondheidsklachten of een beperking heeft
  · voor een ziek familielid zorgt
  · persoonlijke of financiële problemen hebt
  · wil weten welke activiteiten er voor jou interessant zijn
  De medewerkers van het Sociaal Loket geven je informatie en advies over bijvoorbeeld:
 • hulp bij het huishouden
 •  aanpassingen in de woning
 • vrijwilligerswerk, een cursus of andere dagbesteding
 • het aanvragen van speciaal vervoer of een scootmobiel
 • doorverwijzen naar organisaties die je verder kunnen helpen
 • aanvraag urgentie om dichter bij de hulpbehoevende te gaan wonen.    Voorwaarde is wel dat de mantelzorger een zelfstandige woning achterlaat. Als de urgentie aanvraag wordt op grond van mantelzorg, dan hoeft de mantelzorger niet in Amsterdam te wonen.

Mantelzorgsteunpunten Amsterdam

De mantelzorgsteunpunten zijn in Amsterdam ondergebracht bij de instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening. Zij hebben mantelzorgconsulenten in dienst, die mantelzorgers persoonlijk kunnen ondersteunen. Zij kunnen persoonlijke ondersteuning bieden en je wegwijsmaken in de mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers.Als je doorklikt op ‘Ik wil hulp’ dan kom je op een pagina waarop halverwege de mantelzorgconsulenten per stadsdeel staan.
Voor Stadsdeel Zuid is dat Mandeep Singh, werkzaam bij PuurZuid. Je vindt daar haar mailadres en telefoonnummer.
Op de website vind je in het hoofdmenu onder ‘mantelzorgondersteuning’ informatie over allerlei vormen van ondersteuning, waaronder verschillende vormen van respijtzorg (vervangende zorg).
Zie eventueel ook Puur Zuid , in het menu doorklikken op ‘mantelzorg’..Daar vind je ook een telefoonnummer en e-mailadres voor het maken van een afspraak met de
mantelzorgconsulent (Mandeep Singh). PuurZuid verzorgt ook cursussen voor mantelzorgers.

Gemeente Amsterdam, WMO Helpdesk

 • Hier wordt je geholpen met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de mogelijkheden van zorg en ondersteuning in uw buurt. Ondersteuning van mantelzorgers valt voor een groot deel onder de Wmo. De Wmo Helpdesk verwijst je naar het juiste loket.
 • Daarnaast kunt je bij de Wmo Helpdesk direct bepaalde Wmo-voorzieningen aanvragen,zoals een vervoerspas voor het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), een rolstoel,scootmobiel, verhuiskostenvergoeding en woningaanpassing.

Ook vind je bij diverse andere organisaties specifieke mantelzorg informatie:

 1. Het Zorgverzekering informatie Centrum biedt uitgebreide, objectieve informatie over diverse zorgthema’s. Bekijk hier hun belangrijkste kennisdossiers.
 2. MarkantMarkant verzorgt allerlei cursussen en bijeenkomsten voor mantelzorgers, bijvoorbeeld over het combineren van mantelzorg en werk en het (opnieuw) vinden van de balans tussen de zorg voor een naaste en de zorg voor jezelf. Je kunt er ook terecht voor het vinden van een vrijwilliger, die je een paar uur per week kan vervangen, zodat je dan iets voor jezelf te doen. Op de
  website vind je hierover informatie bij het onderwerp ‘respijtzorg
  (vervangende zorg)’.
  In stadsdeel Zuid werken Elsemieke Koole en Lia van Dam voor Markant. Je kunt ze bereiken via de website;
 • Cliëntenbelang: Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: dekwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijkebeperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Cliëntenbelang behartigt de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. De cliënt staat hierbij centraal.
  • Heb je een vraag over zorg, aangepast vervoer of beschermd wonen? Of over hoe je aan een rolstoel, traplift of PGB kunt komen? Neem dan contact met de cliëntondersteuners. Zij helpen je graag verder. Gratis.
  • Ben je ontevreden over de zorg die je krijgt? Of over de afwijzing van een aanvraag van een traplift of PGB? En wil je een klacht indienen? Bel of mail Cliëntenbelang dan. Decliëntondersteuners kijken met je hoe je dit kunt aanpakken.
 • Mezzo Landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers . Hier lees je uitgebreide informatie over verlofregelingen Mantelzorg.
 • De organisatie Handen in Huis is er voor jou, om jou als mantelzorger te ontlasten. Zij willen je graag de mogelijkheid bieden om er even tussenuit te gaan en op te laden..  ‘Handen in Huis’ biedt de mogelijkheid aan mantelzorgers om een paar dagen of langer weg te kunnen. Een vrijwilliger neemt de taken van de mantelzorger over. De vervanging is voor dag en nacht.
  Op de website vind je in het menu onder ‘Over’ o,a, informatie over zorgverzekeraars die de vervanging vergoeden via de aanvullende verzekering.
 • Regelhulp is een landelijke wegwijzer voor zorg en ondersteuning.
  In de middelste rubriek ‘Ik zorg voor iemand’ staat informatie voor mantelzorgers.
 • Extra kinderbijslag Sociale Verzekeringsbank (SVB) .
  Heeft je thuiswonende kind intensieve zorg nodig? Dan kun je dubbele kinderbijslag aanvragen.

 

Een WordPress.com website.