Wat is Stadsdorp de Pijp?

Hieronder treft u informatie aan over Stadsdorp de Pijp, wat het stadsdorp wil zijn, over onze doelstelling en over het logo.

Waar staat ons stadsdorp voor?

Ons stadsdorp is een groep mensen, bestaande uit met name 50+ers die in De Pijp wonen. Binnen die groep kan men een beroep op elkaar doen voor hulp en informatie en kan men allerlei activiteiten ondernemen (modern nabuurschap). 

  • Binnen Stadsdorp De Pijp is er de mogelijkheid om samen met één of meerdere buurtbwoner(s) activiteiten te ondernemen. Voorbeelden
  • Ons stadsdorp als vereniging kan de belangen behartigen van haar leden. Voorbeelden

Er kan veel, wanneer we met velen zijn en iedereen zich in wil zetten voor ons stadsdorp. Dus kom er bij en neem uw buren mee.

We leven in een tijd van crisis waarin enorm bezuinigd wordt, ook op belangrijke voorzieningen. We mopperen daarover. Tegelijk ontstaan er ook veel nieuwe initiatieven van jong en oud, waarin mensen hun creativiteit gebruiken om met elkaar die voorzieningen weer in het leven te roepen.

In Amsterdam zijn inmiddels al heel veel stadsdorpen. Tussen deze stadsdorpen wordt regelmatig kennis en ervaring uitgewisseld. Dat wil niet zeggen dat alle stadsdorpen hetzelfde zijn. Elke buurt heeft haar eigen bevolkingssamenstelling. Ons stadsdorp wordt gevormd naar de wensen en ideeën van onze leden. Dat zijn dus mensen uit onze eigen buurt.

Onze doelstellingen

Stadsdorp De Pijp is een netwerkorganisatie voor modern nabuurschap van en voor met name ons ouderen, die bevordert dat we zo lang en zo goed mogelijk in onze eigen buurt kunnen blijven wonen en daarbij de regie over ons eigen leven voeren. Een sleutelbegrip daarbij is het bevorderen en versterken van sociale cohesie (of te wel, betrokkenheid naar elkaar, bekommernis om elkaar en binding met elkaar).

We trachten dit doel met elkaar te bereiken onder meer door:

– het organiseren en stimuleren van netwerkbijeenkomsten in onze buurt en onze binnenbuurten

– het organiseren van sociaal/culturele activiteiten voor onze leden

– het koppelen van vragen en aanbiedingen van onze leden als concrete invulling van modern nabuurschap

– het ontwikkelen en beheren van een website ten behoeve van onze leden

– het onderzoeken van en samenwerken met kleinschalige en cliëntgerichte organisaties op het gebied van (huishoudelijke) verzorging en verpleging

– het optreden als belangenbehartiger voor onze leden.

Stadsdorp De Pijp

Ons stadsdorp heet officieel: Vereniging Stadsdorp de Pijp.
De vereniging staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK nummer 60194677).
De vereniging heeft geen winstoogmerk (artikel 2.3 van de Statuten); de bestuursleden worden niet betaald voor hun inzet.
RSIN nummer: 853803699
Erkenning als ANBI is aangevraagd bij de Belastingdienst.
Zie voor meer informatie de Statuten en de Contactgegevens.

Ons Logo
Logo Stadsdorp de Pijp_cmyk

Ons logo is gemaakt door vormgever Salomé Rozendaal.
Haar inspiratie was gebaseerd op eigen ervaringen als bewoonster van
De Pijp.
Het logo verbeeldt (smalle) straten, pleinen en (hoge) bebouwing (zie de letters d en e), parken en bomen (zie de groene p), mensen (zie de letter i en j, de beginletters van ik en jij) en water (zie de blauwe p).
In het logo zitten aldus kernbegrippen als ontmoeten, tussen de huizen, naast elkaar, open ruimte, doolhof, parken, bomen en water.
Kortom we hebben een prachtig logo.

Hieronder het artikel in de Pijpkrant van feb. 2014.
artikelpijpkrantvereniging

Een WordPress.com website.