Privacy beleid

Privacybeleid van Stadsdorp de Pijp

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier onze privacy verklaring.

PRIVACYVERKLARING

 • De vereniging Stadsdorp de Pijp (SdP) beschikt over persoonsgegevens van de leden. Dit zijn gegevens, die door de leden zelf opgegeven zijn bij hun aanmelding als lid of later (wijziging adres, telefoonnummer of e-mail). Deze gegevens worden bewaard in de ledenadministratie
  op het gesloten deel van de website van SdP.
  • De website bevat een bestand, ter inzage voor alle leden, bedoeld voor onderling contact. Deze gegevens bestaan uit:
   • Naam
   • Voorvoegsel
   • Roepnaam
   • Voorletters
   • m/v
   • telefoon vast
   • telefoon mobiel
   • binnenbuurt referentie
   • email adres
  • Daarnaast bevat de website een ledenlijst -niet direct toegankelijk voor leden- beheerd door de coördinator van de vereniging, waarin gegevens van leden worden bewaard. Deze zogenaamde grondlijst is bedoeld voor organisatorische administratie van de vereniging.
   Naast bovenstaande persoonsgegevens bevat deze lijst o.m.:
   • Volledige adresgegevens
   • Geboortejaar
   • Bankgegevens
   • Betalingsverkeer (contributiebetalingen)
  • De financiële administratie maakt ten behoeve van de boekhouding van de vereniging eveneens gebruik van de ledenadministratie gegevens (de grondlijst).
 • SdP verwerkt de persoonsgegevens voor organisatorische doeleinden, voor de financiële administratie en om zo nodig contact op te kunnen nemen met leden.
 • SdP bewaart de persoonsgegevens na beëindiging van het lidmaatschap tot aan de afhandeling van dat boekjaar.
 • SdP verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij ter voldoening aan wettelijke voorschriften.
 • Leden hebben recht hun persoonsgegevens op de grondlijst in te zien, te doen corrigeren en te doen verwijderen. Een verzoek daartoe kan gestuurd worden naar stadsdorpdepijp.ledenadm@gmail.com.
 • De gegevens van het openbare deel van de website worden door Website Analytics van WordPress gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. SdP heeft WordPress geen toestemming gegeven om deze informatie te gebruiken voor andere diensten.
 • De gegevens van het niet toegankelijke deel worden door SdP uitsluitend voor administratieve, financiële en communicatieve doeleinden bewerkt.
 • Met verwerkers zijn overeenkomsten gesloten die misbruik van de gegevens uitsluiten.

Een WordPress.com website.