Stand van zaken

Stand van zaken

Op deze plaats zijn we van plan regelmatig verslag  te doen van de ontwikkeling van Stadsdorp De Pijp. Reacties zijn van harte welkom op ons e-mailadres stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com .

Om de wensen, behoeftes en inbreng van 55-plussers in De Pijp te peilen is onder een honderdtal  55-plussers in de buurt een enquête gehouden. De resultaten van deze enquêtes zijn gepresenteerd op de bijeenkomst van 14 juni 2013, waarvoor alle geënquêteerden waren uitgenodigd.

We hebben voorlopige algemene uitgangspunten voor ons Stadsdorp geformuleerd:

  • Stadsdorp De Pijp is een burgercollectief, door en voor 55+-bewoners uit De Pijp.
  • Stadsdorp De Pijp is onafhankelijk.
  • Stadsdorp de Pijp staat open voor alle 55-plussers, die in de buurt wonen.
  • Binnen Stadsdorp De Pijp is iedereen gelijkwaardig.
  • De hulp, die onderling wordt aangeboden is, in principe, gratis.

Deze uitgangspunten zijn wellicht nog niet volledig en heel veel zaken zijn nog niet duidelijk, zoals:

  • Willen we een officiële organisatie zijn met een bestuur, of gaan we het heel anders organiseren? 
  • Hoeveel geld hebben we als Stadsdorp De Pijp nodig en hoe komen we aan dat geld? Denk aan crowdsourcing, donaties, etc. .

Op de bijeenkomst van 14 juni 2013 is aan de aanwezigen gevraagd op welke wijze zij actief bij willen dragen aan de ontwikkeling van Stadsdorp De Pijp.

De groep die zich toen heeft gevormd met als taak Stadsdorp De Pijp op te tuigen, is de initiatief-groep gaan heten. De initiatief-groep zal alle 55-plussers uit De Pijp, die zich hebben aangemeld, uitnodigen voor een bijeenkomst waar besluiten worden genomen hoe Stadsdorp De Pijp eruit gaat zien.

Inmiddels is de initiatief-groep van start gegaan. Ze komen regelmatig bijeen voor overleg want er staat al veel in de steigers.

 

Een WordPress.com website.