Toestemming voor portrettengalerij

Hierbij vragen wij uw toestemming een portret op te nemen in de portrettengalerij van alle leden van het stadsdorp.