Verslag thema avond Mantelzorg 9 april 2019

Alweer enige tijd geleden organiseerde de werkgroep Zorg een thema-avond over
mantelzorg. De zaal in de Buurman was vol met ± 25 stadsdorpers.

 1. Doelen van de thema-avond
  • leden van het stadsdorp en andere belangstellenden uit De Pijp wegwijs maken in het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers;
  • Bespreken van dilemma’s, waar je als mantelzorger tegen aan kunt lopen.
 2. Ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers in Amsterdam.Het eerste deel van de avond werd verzorgd door Mandeep  Singh,Mantelzorgconsulent van PuurZuid en Elsemieke Koole en Lia van Dam van Markant. Zij gaven informatie aan de hand van voorbeelden en een quiz over ondersteuningsmogelijkheden van mantelzorgers. Mandeep, Elsemieke en Lia werken veel samen, waardoor ze makkelijk naar elkaar kunnen verwijzen.Mandeep is mantelzorgconsulent bij PuurZuid en ondersteunt mantelzorgers persoonlijk.Als je vragen hebt kun je bij haar terecht. Het is belangrijk dat tijdig te doen om overbelasting te voorkomen. Het kan gaan om ondersteuning bij praktische vragen zoals het regelen van vervoer of dagbesteding, maar ook om hulp bij emotionele problemen en het vinden van een goede balans als de zorg teveel wordt. Ook kan Mandeep bemiddelen als er problemen zijn met de thuiszorg of hulp bieden bij het versterken van je netwerk. Mandeep doet ook projecten. Zo werkt zij bijvoorbeeld samen met de transfer-verpleegkundige in het VU-ziekenhuis, waardoor zij tijdig contact kan leggen met mantelzorgers van patiënten die binnenkort naar huis gaan.  PuurZuid biedt ook mantelzorg cursussen aan, bijvoorbeeld een cursus ‘Zorg voor  de  mantelzorger’ waarbij het gaat om stilstaan bij jezelf.  Hier vind je ook een telefoonnummer en e-mailadres voor het maken van een afspraak met de mantelzorgconsulent (Mandeep). Elsemieke en Lia werken in Stadsdeel Zuid voor Markant, het centrum voor mantelzorg in Amsterdam. Markant verzorgt allerlei cursussen en bijeenkomsten voor mantelzorgers,bijvoorbeeld over het combineren van mantelzorg en werk en het (opnieuw) vinden van de balans tussen de zorg voor een naaste en zorg voor jezelf. Bij Elsemieke en Lia kun je als mantelzorger ook terecht voor het vinden van een vrijwilliger, die je een paar uur per week kan vervangen, zodat je dan iets voor jezelf te doen. Zij besteden veel aandacht aan het vinden van een goede koppeling. Op de website van Markant vind je hierover informatie bij het onderwerp ‘respijtzorg (vervangende zorg)’.  Daar vind je ook de contactgegevens van Markant. Hierbij de link naar een filmpje, dat we niet tijdens de thema-avond konden  vertonen:     Mantelzorg in de praktijk
 3. Handen in huis
  Riet Lenders is vrijwilliger bij ‘Handen in Huis’.Zij vertelde na de pauze over de mogelijkheden die deze landelijke organisatie aan mantelzorgers biedt, zodat deze een paar dagen of langer weg kunnen. Een vrijwilliger neemt de taken van de mantelzorger over. De vervanging is voor dag en nacht. Riet is enthousiast over haar werk en geeft aan dat er meer vrijwilligers nodig zijn.  In het menu op de website vind je onder ‘Over’ o,a, informatie over zorgverzekeraars die de vervanging vergoeden via de aanvullende verzekering.
 4. Ondersteuning van mantelzorgers bij het AOC De Pijp. Mariska Atmodimedjo is activiteitenbegeleider bij het Amsterdams Ontmoetings Centrum AOC en vertelde daarover. Het AOC De Pijp ondersteunt mensen met dementie èn hun verzorgers. Ondersteuning van mantelzorgers is een belangrijk onderdeel van het werk. Daarbij gaat het vooral om emotionele ondersteuning en bijeenkomsten met lotgenoten. Ook wordt telefonische
  ondersteuning geboden.
  Het  AOC De Pijp werkt met ‘Startraining’, internet-cursussen over dementie, die voor € 25 per jaar voor iedereen toegankelijk zijn. Er zijn bijvoorbeeld cursussen over ‘Wat is dementie?’ en ‘Emotionele gevolgen en voor jezelf zorgen als mantelzorger’.
 5. Klik hier voor de bijlage Praktische informatie voor mantelzorgers

Atie Engel en Ina Ree (werkgroep Zorg)
Riet Lenders (werkgroep thema-avonden)

Een WordPress.com website.