Wat doet het Stadsdorp aan zorg

 Werkgroep Zorg van Stadsdorp de Pijp

Doel en taak van de werkgroep

De werkgroep Zorg van Stadsdorp de Pijp onderhoudt contacten met het Wijkzorgnetwerk in Amsterdam Zuid, met name in de Pijp & Rivierenbuurt. Op deze manier proberen we op de hoogte te blijven van de zorgmogelijkheden in de buurt en de leden van ons stadsdorp te informeren.

Frequentie en plaats van bijeenkomsten

De werkgroep komt gemiddeld eenmaal in de zes weken bij elkaar bij een van de deelnemers.

Huidige deelnemers

Miep van Dam, Atie Engel (contactpersoon), Riet Lenders, Ina Ree, Anne Schröder.

Contact per e-mail: stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com

Activiteiten

  • De werkgroep Zorg verzamelt binnen het Sociaal Domein informatie over het aanbod van zorg. Er is inmiddels een ruime collectie informatiemateriaal ter inzake beschikbaar tijdens de inloopmiddagen . Mocht U een specifieke vraag hebben. Stuur deze dan naar stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com en wie weet kunnen wij U verwijzen naar het juiste adres.
  • Vanuit  Stadsdorp  de Pijp nemen we deel aan het overleg dat in de kring van Amsterdamse stadsdorpen wordt gevoerd.
  • Actuele informatie zetten we waar mogelijk in de Nieuwsbrief.
  • Wijzigingen in het zorgaanbod in de Pijp passen we aan op  de websitepagina’s Zorg.
  • Indien veranderingen in het zorgaanbod erom vragen worden er Thema avonden georganiseerd.
  •  Werkgroep Zorg zal een of twee keer per jaar een thema-avond zorg organiseren. De laatste thema-avond Mantelzorg was op 9 april 2019
   • Archief Thema avonden Zorg en Mantelzorg

Een WordPress.com website.