Wat doet het Stadsdorp aan zorg

 

 Werkgroep Zorg van Stadsdorp de Pijp

  • De werkgroep Zorg van Stadsdorp de Pijp onderhoudt contacten met het Wijkzorgnetwerk in Amsterdam Zuid met name in de Pijp & Rivierenbuurt. Op deze manier proberen we op de hoogte te blijven van de zorgmogelijkheden in de buurt en leren we zorgaanbieders kennen.
  • De werkgroep Zorg verzamelt binnen het Sociaal Domein informatie over het aanbod van zorg. Er is inmiddels een ruime collectie informatiemateriaal ter inzake beschikbaar tijdens de inloopmiddagen . Mocht U een specifieke vraag hebben. Stuur deze dan naar stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com en wie weet kunnen wij U verwijzen naar het juiste loket.
  • Vanuit  Stadsdorp  de Pijp nemen we deel aan het overleg dat in de kring van Amsterdamse stadsdorpen wordt gevoerd.
  • Actuele informatie zetten we waar mogelijk in de Nieuwsbrief.
  • Wijzigingen in het zorgaanbod in de Pijp passen we aan op  de websitepagina’s Zorg.
  • Indien veranderingen in het zorgaanbod erom vragen worden er Thema avonden georganiseerd.
  •  Werkgroep Zorg zal een of twee keer per jaar een thema-avond zorg organiseren. De laatste thema-avond Mantelzorg was op 9 april 2019
   • Archief Thema avonden Zorg en Mantelzorg