Werkgroepen en activiteiten

Binnen ons Stadsdorp zijn veel werkgroepen actief. Hieronder een overzicht. Wil je iets meer weten van zo’n werkgroep, wie er aan deelnemen of contact opnemen, klik dan op de betreffende werkgroep.

Werkgroep Communicatie

Werkgroep Vraag & Aanbod

Werkgroep Inloop & Evenementen

Werkgroep Thema-avonden

Werkgroep Zorg

Foto-groep

Er worden een aantal activiteiten door en voor alle leden georganiseerd:
koffie-ochtend in BOCA’s;
cryptogrammen in Krull;
samen naar de film in Rialto;
thema-avonden in De Buurman;
dansen in Henrick de Keijser;
inloop; in De Buurman;
– feesten in Buurtgebouw Henrick de Keijser.
Zie hiervoor de Maand-agenda.

De binnenbuurten organiseren zelf maandelijks hun bijeenkomsten.

Daarnaast zijn er allerlei initiatieven van actieve leden. Nieuws hierover kunt u doorgeven aan de Werkgroep Communicatie: e-mail voor website . Bijvoorbeeld:
– dansgroep;
– leesgroep romans;
– leesgroep non-fictie;
– wandelgroep;
– docu-time: samen documentaires kijken.
De meeste van deze activiteiten worden bij iemand thuis georganiseerd en kunnen daarom maar een beperkte groep deelnemers hebben. Wil je aan een van deze activiteiten meedoen of zelf zoiets opzetten, neem dan met de genoemde contactpersoon of de werkgroep Vraag & Aanbod contact op.

Daarnaast zijn er enkele groepen, die ondersteuning en hulp aanbieden via Vraag en Aanbod:
– vervoerspool;
– klussengroep;
– computerondersteuning.
Wil je aan een van deze pools meewerken, stuur dan even een mailtje naar  Vraag&Aanbod.