Werkgroepen en activiteiten

Binnen ons Stadsdorp zijn veel werkgroepen actief. Hieronder een overzicht. Wil je iets meer weten van zo’n werkgroep, wie er aan deelnemen of contact opnemen, klik dan op de betreffende werkgroep.

Werkgroep Communicatie

Werkgroep Inloop & Evenementen

Werkgroep Thema-avonden

Werkgroep Zorg

Er worden een aantal activiteiten door en voor alle leden georganiseerd:
cryptogrammen;
thema-avonden in De Buurman;
dansen in Henrick de Keijser;
inloop; in De Buurman;
– samen naar de Pubquiz in Café Lust;
– samen eten bij Van de Kook in de Oranjekerk;
– feesten in Buurtgebouw Henrick de Keijser.
Zie hiervoor de Agenda 2023.

De binnenbuurten organiseren zelf maandelijks hun bijeenkomsten. Voor meer informatie over je binnenbuurt: https://www.stadsdorpdepijp.com/binnenbuurten.

Daarnaast zijn er allerlei initiatieven van actieve leden. Nieuws hierover kunt u doorgeven aan de Werkgroep Communicatie: e-mail voor website . Bijvoorbeeld:
– dansgroep;
– leesgroep romans;
– wandelgroep.
De meeste van deze activiteiten worden bij iemand thuis georganiseerd en kunnen daarom maar een beperkte groep deelnemers hebben. Wil je aan een van deze activiteiten meedoen of zelf zoiets opzetten, neem dan met de genoemde contactpersoon of de werkgroep Communicatie contact op.

Een WordPress.com website.