Wonen

Hier treft u informatie aan over (veilig) wonen en over regelingen en voorzieningen, die het mogelijk maken om langer zelfstandig te blijven wonen in de Pijp.

Oproep van Clientenbelang voor raadpleging over wonen

Clientenbelang Amsterdam heeft ons bijgaande logo-clientenbelangoproep gestuurd, die door het bestuur en de brainstormgroep Wonen en Zorg van harte wordt ondersteund. Clientenbelang Amsterdam kan op stedelijk niveau het belang van goede (ouderen)huisvesting aan de orde stellen. Daartoe heeft zij eerder al de Leidraad Wonen opgesteld.

Klik hier voor oproep raadpleging wonen en vul hun vragenlijst in voor 30 november a.s.

Thema-avond Brandveiligheid op 8 september 2015  
Op  8 september 2015 is er een thema-avond geweest over Brandveiligheid. Op deze avond zijn praktische informatie en tips gegeven, onder andere over hoe u uw woning brandveiliger kan maken, over preventie en hoe te handelen als er brand is. Klick hier thema-avond brandveiligheid voor het verslag van deze thema-avond.

14 november 2014 Thema-avond over Wonen in de Pijp
Op 11 november 2014 is er een thema-avond geweest over Wonen in de Pijp. Op deze avond is informatie gegeven over nieuwe mogelijkheden en regelingen aangaande wonen door Wijksteunpunt Wonen Zuid (Suzanne Horn en Mischa Meerbrug), door Puur Zuid (Sara Bruinsma) en door Combiwel (over de klussendienst, Asmat Molawizadeh).

Verslag thema-avond wonen 11-11-2014.

Wijksteunpunt powerpoint.ppt van Steunpunt Wonen Zuid

– Voorlichting Wonen Puur Zuid

Seniorenwoningen in de Pijp
Op deze lijst staan een aantal woningen, die geschikt zijn voor ouderen in de Pijp: seniorenwoningen de Pijp 2
Heb je suggesties voor aanvullingen of verbeteringen, mail dit even door naar de website redactie.

Inschrijven op woningnet.nl
Op de informatie-avond van 11 november is door het Wijksteunpunt Wonen Zuid uitgebreid ingegaan op de veranderende regels voor inschrijving voor een sociale huurwoning. De oude regels, m.n. van de woonduur in Amsterdam, gaan drastisch veranderen. Het heeft daarom ook voor mensen, die geen woonduur hebben opgebouwd, zin om zich snel in te schrijven op woningnet.

In dit stuk over woonduur staan in het kort de veranderingen weergegeven.
Meer informatie kunt u krijgen op het spreekuur van Woningnet (elke woensdagmorgen van 9 – 12 uur in het Wijkcentrum de Pijp, Gerard Doustraat 133, 020-6645383). Ook is op de website van WoningNet.nl meer informatie te vinden.

Binnenkort wordt in het Huis van de Wijk de Pijp een uitgebreide workshop over woningnet gegeven, met aansluitend een paar andere sprekers, een borrel en eten! Heb je interesse, meld je dan bij Mischa Meerburg, Wijksteunpunt Wonen Zuid (020-6645383).

Wooncoaches.

Aan het Wijksteunpunt Wonen zijn ook wooncoaches verbonden. Zij kunnen u advies geven over verbetering van uw woonsituatie, aanpassingen of verhuizing. Zie hun flyer:wooncoach flyer

Handige adressen:

Wijksteunpunt Wonen Zuid
Informatie over sociale huurwoningen, inschrijven op woningnet.nl e.d.
Spreekuur: woensdagmorgen 9-12 uur, donderdagavond 18.30-21 uur in Wijkcentrum de Pijp (van Ostadestraat 133).Telefoon:

Klussendienst Zuid (Combiwel)
Voor kleine woningaanpassingen, contactpersoon: Asmat Molawizadeh. Bel voor vragen en advies: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur, tel: 020- 679 23 22.

Maatschappelijk dienstverlening (Puur Zuid)
Sara Bruinsma, Sociaal werker
Locatie de Edelsteen (de Pijp)
Smaragdplein 3-5, 1074 HA Amsterdam
Aanwezig op ma/di/woe
Telefoonnummer 06-41505632 of 020-5706246

Het Amstelhuis                                                                                                      Het Amstelhuis lijkt een veelbelovend project te worden voor de oudere Pijpbewoner, met recht op huursubsidie. Er zijn al inschrijvingen, uitzicht over de Amstel is natuurlijk heel aantrekkelijk. Bijzonder, vooral als je bedenkt dat het een project is van een vastgoedbedrijf. Voor meer info zie de website  http://hetamstelhuis.nl/