Wonen

Hier treft u informatie aan over (veilig) wonen en over regelingen en voorzieningen, die het mogelijk maken om langer zelfstandig te blijven wonen in de Pijp.

Een nieuw concept waar de kenniskring Wonen en Zorg van de gezamenlijke stadsdorpen naar kijkt zijn ‘wooncirkels’. 

Klik hier voor het verslag van de kenniskring.

Inschrijven op woningnet.nl
De regels voor inschrijving voor een sociale huurwoning worden per 1 januari 2023 veranderd. Op de website van ‘Sociale huurwoning zoeken’ is meer informatie te vinden.

Tips van de brandweer over brandveiligheid
We hebben als Stadsdorp al aandacht geschonken aan de brandveiligheid in en om het huis dmv een thema avond. De brandweer heeft op hun site verschillende folders staan die u kunt downloaden. Hierin worden praktische informatie en tips gegeven, onder andere over hoe u uw woning brandveiliger kan maken, over preventie en hoe te handelen als er brand is. Klick hier voor de folderpagina van de brandweer.

Wonen in de Pijp

We willen natuurlijk allemaal graag blijven wonen in de Pijp. De regelingen daarvoor veranderen constant. Wilt u kijken wat uw mogelijkheden zijn als u wilt verhuizen kunt u het beste op de site kijken van Woon. U kunt daar ook een afspraak maken of naar hun spreekuur komen.

 Seniorenwoningen in de Pijp
Op deze lijst staan een aantal woningen, die geschikt zijn voor ouderen in de Pijp: seniorenwoningen de Pijp 2
Heb je suggesties voor aanvullingen of verbeteringen, mail dit even door naar de website redactie.

Wooncoaches.

Aan het Wijksteunpunt Wonen zijn ook wooncoaches verbonden. Zij kunnen u advies geven over verbetering van uw woonsituatie, aanpassingen of verhuizing. Zie hun flyer:wooncoach flyer

Een WordPress.com website.