Zorg in de wijk

Waar kun je in de wijk terecht als je hulp nodig hebt?

Buurtteam De Pijp

Per 1 april 2021 is Buurtteam De Pijp van start gegaan.

Je kunt er terecht met vragen over bijvoorbeeld zorg, werk, veiligheid, wonen, geld, meedoen en gezondheid. Voor meer informatie, klik op: Buurtteams Nieuwsbrief mei21 def.

Informatie Stadsdeel Zuid

Woon je thuis en heb je zorg of ondersteuning nodig die je niet zelf kunt regelen? Kijk bij Zorg en Ondersteuning van de Gemeente Amsterdam, waar de Wmo Helpdesk je kan helpen met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de mogelijkheden van zorg en ondersteuning in jouw buurt.

Wijkzorg ondersteuning en zorg bij jou in de buurt

Het Sociaal Loket wijst je de weg, bijvoorbeeld als je:

   • Vragen hebt op het gebied van zelfstandig wonen, zorg en welzijn
   • Voor een ziek familielid zorgt en het je teveel wordt
   • Persoonlijke of financiële problemen hebt
   • Wilt weten welke activiteiten er voor jou interessant zijn
   • Niet weet waar je met uw vraag terecht kunt
   • Korte video Sociaal Loket
   • Bel op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur met 020 25 52 916 voor informatie of het maken van een afspraak of bezoek het
   • inloopspreekuur Sociaal Loket in het Huis aan de Wijk De Pijp : dinsdagochtend, 09.00-12.00 uur, woensdagmiddag 13.30-16.30.                                                                      

Voor Elkaar in Zuid – dé plek voor ontmoeting en ondersteuning in Amsterdam Zuid Voor Elkaar in Zuid brengt mensen uit Amsterdam Zuid bij elkaar voor ondersteuning en ontmoeting.

Heb je een helpende hand nodig? Of heb je behoefte aan contact? Dan ben je bij Voor Elkaar in Zuid aan het juiste adres. Zij brengen je graag in contact met één van hun vrijwilligers of actieve buurtbewoners.
Indien nodig, verwijzen zij jou door naar de juiste partij. Zij kennen goed de weg in het aanbod aan activiteiten en organisaties in de buurt. Voor Elkaar in Zuid is actief in heel Amsterdam Zuid.

Thuiszorgstudent

ThuiszorgStudent biedt verschillende diensten waardoor thuiswonende ouderen langer thuis kunnen wonen. ​Zorgvuldig geselecteerde medisch studenten worden gekoppeld aan ouderen voor begeleiding, thuiszorg én gezelschap. Ook kunnen de diensten worden ingezet als vorm van mantelzorgondersteuning.
ThuiszorgStudent is actief én gevestigd in Amsterdam.
Meer informatie: https://www.thuiszorgstudent.nl/​

Hulplijn Amsterdam is een professioneel werkende vrijwilligersorganisatie. Deze vrijwilligers staan dag en nacht klaar voor een vertrouwelijk gesprek met iedereen die contact met hen zoekt.

beterburen
Beter Buren biedt bemiddeling aan buren die overlast van elkaar ervaren en daar zelf niet uitkomen. Onze bemiddelaars ondersteunen beide buren bij het voorbereiden naar een eventueel gezamenlijk bemiddelingsgesprek onder leiding van de bemiddelaars.

Samenwerkingsverband ‘Voorkom en stop financieel misbruik bij ouderen in Zuid’.
(informatie 2 april 2019)

 • In Amsterdam Zuid wordt vanuit allerlei organisaties een samenwerkingsverband opgericht om financieel misbruik bij ouderen te voorkomen en ouderen die met misbruik te maken hebben beter te ondersteunen.
  Ook elders in het land worden dit soort lokale samenwerkingsverbanden opgericht onder
  de naam Lokale Allianties Financieel Veilig Ouder Worden.
 • Bij het samenwerkingsverband in Amsterdam Zuid zijn medewerkers van veel organisaties betrokken zoals wijkagenten’ casemanagers dementie, sociaal werkers en andere medewerkers van de wijkzorg, bankmedewerkers, notarissen, bewindvoerders, praktijkondersteuners uit huisartsenpraktijken. Puur Zuid zorgt voor de projectleiding, het email adres en telefoonnummer van het samenwerkingsverband.
 •  Nadere informatie
  Samenwerkingsverband Financieel Misbruik Ouderen Amsterdam Zuid emailadres:
  financieelmisbruikouderen@puurzuid.nl telefoonnummer: 020 2359120.
 • Landelijke en lokale allianties Veilig Financieel Ouder Worden    http://www.financieelveiligouderworden.com
 •  Banken zijn actief betrokken bij de lokale allianties. Bij de netwerkbijeenkomst op 2 april waren vertegenwoordigers van de Rabo-bank en de ABN-AMRO aanwezig.
  Banken hebben vaak een speciale bankservice voor ouderen en geven adviezen om financieel misbruik te voorkomen. Voorbeeld de Rabo-bank, zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/11-tips-van-de-bank-om-financieel-misbruik-te-voorkomen .
 •  Wijkagenten zijn partner in het samenwerkingsverband.Zij kunnen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld bij financieel misbruik door volwassen kinderen. Zij zijn bereikbaar via het algemene politienummer: 0900 8844 (bij acute dreiging: 112).
 • Voor nadere informatie kun je zonodig ook terecht bij de werkgroep Zorg: email:stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com ;   Heb je geen internet dan kun je bellen naar de Stadsdorptelefoon 06 87169505.

Buurtbemiddeling is het oplossen van burenconflicten* met behulp van bemiddelaars. De bemiddelaars voeren gesprekken met de betrokken bewoners, die een conflict met elkaar hebben en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek. Beide buren krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en hun wensen te benoemen. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beide achter staan. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 70% van de gevallen leidt tot oplossing van de burenruzie/probleem.

“Handig om te weten document” De werkgroep Zorg heeft een document gemaakt dat je gemakkelijk kunt afdrukken en bewaren bij je papieren.

Document zorg en wonen Pijp

Een WordPress.com website.