Activiteiten

De volgende activiteiten worden maandelijks georganiseerd. Alle leden zijn er welkom. Zie voor exacte gegevens van tijd en plaats de Agenda in de rechterkolom. Voor meer informatie zie hier onder. U hoeft zich voor deze activiteiten niet van te voren aan te melden, tenzij anders aangegeven.


– Volkskrant cryptogram oplossen.
Elke eerste zaterdag van de maand (de eerstvolgende keer op 6 april) komen een aantal stadsdorpers ’s morgens om 10:30 uur bij elkaar in Café Krull (Sarphatipark 2, hoek 1e Jan Steenstraat) om samen het Volkskrant-cryptogram op te lossen.
Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Meer informatie: Yol Köster (020 690 26 39; ymbik@hotmail.com).


– Filmmiddag in Rialto.
Iedere maand kunnen stadsdorpers op de eerste dinsdagmiddag met elkaar naar een film in Rialto, de eerstvolgende keer is 5 maart. De uitgekozen film en hoe laat wij daar bij elkaar komen worden steeds een week van te voren bekendgemaakt.
We verzamelen binnen en gaan een kwartier voor aanvang van de film naar de filmzaal. Koop dus bij binnenkomst direct zelf een kaartje voor deze film.
Meer informatie: Brigitte Haffmans en Ineke de Ruiter (020 610 82 96; jwder@xs4all.nl).
In maart gaan we naar de film If Bealestreet could talk.

– Koffie-ochtend in Boca’s,
Sarphatipark 4 (naast Café Krull).
Elke 1e vrijdag van de maand (eerstvolgende keer: 5 april).
Er blijkt nog al wat animo voor te zijn en het is er heel gezellig.
We beginnen om 11.00 uur.
We hopen dat er weer veel cappuccino geschonken gaat worden!
Meer informatie:


– Thema-avond,
De thema-avonden worden iedere 2e dinsdag van de maand om 19:00 u. georganiseerd door de werkgroep thema-avonden in De Buurman (Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan).
De eerstvolgende keer: dinsdag 9 april.

. In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen thema-avonden, evenmin als in januari.
Meer informatie kun je vinden in onze nieuwsbrief. Het programma begint om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.50 uur met koffie en thee.
Contact: Riet Lenders (020 664 46 37; riet.lenders@planet.nl)


– Maandelijkse Stadsdorpborrel
Deze activiteit gaat voorlopig niet door.
Binnenbuurt De Oude Pijp heeft het initiatief genomen tot een maandelijkse Stadsdorpborrel voor alle Stadsdorpers. De laatste maanden was er echter heel weinig animo. Misschien is de dag of de plaats een probleem? Reacties en suggesties zijn van harte welkom: werkgroep communicatie.

dansenDansavond in buurthuis Henrick de Keijser (Henrick de Keijserplein 45), elke 2e en 4e zaterdag van de maand. De eerstvolgende zijn op  9 en 23 maart.
Meer informatie: Dansen in HdK


– Inloop
Er is iedere laatste woensdag van de maand een Borrel-Inloop in de vroege avond. In december is geen Inloop. De eerstvolgende inloop is op woensdag 27 maart van 17:00 – 19:00 uur in de Buurman, Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan.
Deze borrel-Inloop is een gezellige, informele avond waar u contact kunt leggen met andere stadsdorpers of vragen stellen. En u kunt terecht bij Vraag en Aanbod; er is informatie van de stuurgroep.
U bent van harte welkom, alleen of met kennissen of buren.
Meer informatie: werkgroep communicatie.