Agenda 2021

NB In verband met de corona-maatregelen zijn onderstaande activiteiten voorlopig gecanceld. Zodra er meer mogelijk is, wordt dit via e-mail en Nieuwsbrief doorgegeven. Houd je mailbox in de gaten!

In onderstaande agenda kun je een keuze maken tussen een overzicht per week, per maand of een overzicht in lijst weergave (rechts boven).
Je kunt (links boven) van week of maand verwisselen.
Wil je meer over een activiteit weten, klik dan op de betreffende activiteit. Daar staat informatie over tijd en plaats en eventueel een contactadres of een link met meer informatie..

De volgende vaste activiteiten worden maandelijks georganiseerd. Alle leden zijn er welkom. Zie voor exacte gegevens van tijd en plaats de Agenda op de home-page of in de rechterkolom. Voor meer informatie zie hier onder. U hoeft zich voor deze activiteiten niet van te voren aan te melden, tenzij anders aangegeven.


– Volkskrant cryptogram oplossen.
Elke eerste zaterdag van de maand komen een aantal stadsdorpers ’s morgens om 10:30 uur bij elkaar in Café Krull (Sarphatipark 2, hoek 1e Jan Steenstraat) om samen het Volkskrant-cryptogram op te lossen.
Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Meer informatie: Yol Köster (020 690 26 39; ymbik@hotmail.com).


– Filmmiddag in Rialto.
Iedere maand kunnen stadsdorpers op de eerste dinsdagmiddag met elkaar naar een film in Rialto. De uitgekozen film en hoe laat wij daar bij elkaar komen worden steeds een week van te voren bekendgemaakt.
We verzamelen binnen en gaan een kwartier voor aanvang van de film naar de filmzaal. Koop dus bij binnenkomst direct zelf een kaartje voor deze film.
Meer informatie: Brigitte Haffmans en Ineke de Ruiter (020 610 82 96; jwder@xs4all.nl).


– Koffie-ochtend in Boca’s,
Sarphatipark 4 (naast Café Krull).
Elke 1e vrijdag van de maand.
Er blijkt nog al wat animo voor te zijn en het is er heel gezellig.
We beginnen om 11.00 uur.
We hopen dat er weer veel cappuccino geschonken gaat worden!
Meer informatie:


– Thema-avond,
De thema-avonden worden iedere 2e dinsdag van de maand om 19:00 u. georganiseerd door de werkgroep thema-avonden in De Buurman (Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan).
In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen thema-avonden, evenmin als in januari.
Meer informatie kun je vinden in onze nieuwsbrief. Het programma begint om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.50 uur met koffie en thee.
Contact: Riet Lenders (020 664 46 37; riet.lenders@planet.nl)

dansenDansavond in buurthuis Henrick de Keijser (Henrick de Keijserplein 45), elke 2e en 4e zaterdag van  de maand.
Meer informatie: https://2021/08/dansflyer-2021.pdf


– Inloop
Er is iedere laatste woensdag van de maand een Inloop in de vroege avond. In december is geen InloopLeden en belangstellende buurtbewonerser zijn van harte welkom van 17:00 – 19:00 uur in de Buurman, Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan.
Deze Inloop is een gezellige, informele avond waar u contact kunt leggen met andere stadsdorpers of vragen stellen. Er is steeds iemand van de Stuurgroep aanwezig om nieuwe leden en belangstellenden nader te informeren.
U bent van harte welkom, alleen of met kennissen of buren.
Meer informatie: werkgroep communicatie.