Tips voor computergebruik

In deze rubriek verzamelen we allerlei interessante tips om beter en veiliger met je computer om te kunnen gaan. De wetgeving met betrekking tot de privacygevoelige gegevens vormt aanleiding om voorzichtiger en bewuster met je computer om te gaan.
Klik op de betreffende tip voor uitgebreide informatie.

Tip 1: Veilig omgaan met e-mail adressen

Tip 2: Wat moet ik weten van wachtwoorden?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
– Pieter Jans, e-mail: p.jans7@upcmail.nl

Een WordPress.com website.